Tin Tức

  ⭐️Thông Tin Quà Nạp Và Khuyến Mãi---ngày đăng bài:

  03-10-2323

   

  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  🔰 Thông Tin Quà Nạp Và Khuyến Mãi :
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  ⭐️1. Quà Mốc Nạp :

  • Nhằm để có thể giúp ae train và luyện level cũng như đánh Boss tốt hơn phần nào . Cũng như thay lời cảm ơn AE đã ủng hộ sever . Mình xin phép AE làm những mốc quà nạp cơ bản này .

  LƯU Ý : Mỗi Tài Khoản Chỉ Nhận Đc 1 Lần Duy Nhất Ở Mỗi Mốc Nạp Dưới . Xin chân thành cảm ơn !

  ⭐️2. Khuyến Mãi Nạp Thẻ :
  • Khuyến Mãi 20% khi nạp qua ATM / Momo

  • Khuyến Mãi tỉ lệ đổi Gcoin => Wcoin (1:5)

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  500.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0501000.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0001900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0001900.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0401800.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0001900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0501000.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0201300.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0503600.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Vũ khí rồng 1 full exl +11 vĩnh viễn, 90 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0006000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0006000.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  1.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Omega Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1301200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Alpha Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Alpha Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Alpha Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302800.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Alpha Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Omega Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1301200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Set Ringpen Alpha Full +11, 120 ngọc các loại (B,S,C,Cr)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1302300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1300800.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  2.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203700.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203600.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203800.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203900.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1204000.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1204300.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Wing 3 full exl +11 vĩnh viễn, 180 ngọc mỗi loại (B,S,C,Cre)
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203002.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1203102.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1205000.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  3.000.000 VNĐ

   

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0700300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0800300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0900300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1000300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1100300.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0700100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0800100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0900100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1000100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1100100.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0701400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0801400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0901400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1001400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1101400.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0801500.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0901500.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1001500.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1101500.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0702600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0802600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0902600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1002600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1102600.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0704000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0804000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0904000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1004000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1104000.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : 100 Ngọc Hỗn Nguyên + 100 Ngọc Sáng Tạo + 20LV [01 Set cấp 4 Full thần +11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1214100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1213700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1301400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0705900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0805900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/0905900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/ANC/1105900.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  5.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0602800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1103000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1003000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0903000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0803000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0703000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0501200.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0702900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0802900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0902900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1002900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1102900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0002200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0002200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0602700.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0703100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0803100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0903100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1003100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1103100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0603000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0402100.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0803200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0903200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1103200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1003200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0008700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0008700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0602900.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0703300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0803300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0903300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1003300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1103300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0201400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0603100.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0501900.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 6 [Chí Cao] - [01 set 380 + 02 vũ khí 380 Full Exl + 11 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0707300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0807300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0907300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1107300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0003500.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0003500.gif

   

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  7.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0503100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0602000.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0002600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0002700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0301200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0202400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0601700.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0402300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0201600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0601900.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0503000.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0002800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0601800.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0201700.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0602100.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0502300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0503200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0601900.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 8 [Tận Diệt] - [Bộ Vũ khí 400 Full Exl +11 Ép sẵn 5 dòng Socket khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0008100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0008100.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  10.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105200.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104600.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104900.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104800.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105100.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105300.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 10 [Chinh Phục] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 3 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0720600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0820600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0920600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1120600.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  15.000.000 VNĐ

   

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105200.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104600.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104900.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104800.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105100.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105300.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 12 [Cứu Thế] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 4 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0720600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0820600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0920600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1120600.gif

  Tổng thẻ tích lũy

  Phần Thưởng

  20.000.000 VNĐ

  Phù Thủy
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005200.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105200.gif

   

  Chiến Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104600.gif

   

  Tiên Nữ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0704900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004900.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104900.gif

   

  Đấu Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0804800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0904800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1004800.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1104800.gif

   

  Chúa Tể
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005100.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105100.gif

   

  Thuật Sĩ
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0705300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0805300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0905300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1005300.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1105300.gif

   

  Thiết Binh
  Phần thưởng Item vĩnh viễn : Tăng Danh hiệu ingame lên Cấp 14 [Tiêm Diệt Giả] - [01 set Socket Full Exl +11 Ép sẵn khuôn 5 Vĩnh Viễn Tự Chọn]
  https://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1400400.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0720600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0820600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/0920600.gifhttps://muhanoi-s6.com/id/Hosting/items/1120600.gif • <
 • >